دعا های منتخب و مجرب مفاتیح الجنان
در وبلاگ دعاها شما میتوانید ادعیه ها و نمازهای مستحبی با خواص و فضیلت بسیار را مشاهده نمایید و از آنها برای بهبود کارها و امور روزمره خودتان استفاده کنید.
دعا هایی همچون دعای سلامتی و غلبه بر بیماریها و ناخوشیها که خود به دعا های بسیاری دیگر تقسیم می شود.مانند
دعای درمان کمر درد
دعای برآورده شدن حاجات و آرزوها
دعای گوش درد
دعای برطرف کردن ابله
دعای غلبه بر تری و وحشت
دعای طول عمر
دعای چشم درد دعای دفع امراض دیگر بدنی
که در صحت و سلامتی انسان مفید هستند.
همچنین دعا های روحانی دیگر که با مال و ادارایی انسان سرو کار دارند.مثل دعاهای زیر:
دعای اداء دین و قرض
دعای افزایش رزق و روزی
دعای طلب مال حلال
دعای افزایش علم و یا مال و دارایی
  
در این وبلاگ شما میتوانید با خواندن انواع نمازهای مستحبی با فوایدی همچون سلامتی و آمرزش گناهان و حفظ از خطرات
خود و خانواده تان را بیمه کنید.نمازهای همچون:
نماز اعرابی با ثواب نماز جمعه
نماز جهت آمرزش گناهان
نماز جهت برآورده شدن حاجات
نماز جهت افزایش رزق و روزی
نماز استغاثه با ائمه اطهار
در وبلاگ دعا ها شما با فضیلت خواندن و عمل کردن به سوره های معروف و دعاها و دیگر آیات قرانی نیز اشنا می گردید